Verbindt natuur
en samenleving

Monitoring en inventarisatie

Blom Ecologie is uw partner in monitoring en inventarisaties van soorten en natuurgebieden! Jaarlijks word...

Lees meer
Biodiversiteit en natuurinclusiviteit

De biodiversiteit staat onder druk. Het aantal soorten planten en dieren nemen samen met hun leefgebieden ...

Lees meer
Beheer- en inrichtingsplannen

Blom Ecologie adviseert over beheer- en inrichtingsplannen van kleine tot grote projecten binnen natuur, l...

Lees meer
Specialistische ecologische vraagstukken

Blom Ecologie ondersteunt terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, overheden en andere organisati...

Lees meer
Complexe ecologische begeleiding

Blom Ecologie denkt met u mee over de inrichting, uitvoering en planning van uw project. Knelpunten en eve...

Lees meer
BREEAM

REEAM is een beoordelingssystematiek wat door de Dutch Green Building Council (DGBC) wordt geëxploite...

Lees meer
header-block-default.svg
Quickscan Wet natuurbescherming

De quickscan Wet natuurbescherming bestaat uit een locatiebezoek en bureaustudie. Het locatiebezoek bestaa...

Lees meer
Soortenonderzoek

Het soortenonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of beschermde planten en dieren aanwezig zijn. Da...

Lees meer
Ontheffingtraject Wet Natuurbescherming

Ontheffing van Wet natuurbescherming dient aangevraagd te worden als beschermde soorten, beschermde gebied...

Lees meer
Gebiedsbescherming

Gebieden die op Europees niveau van belang zijn voor soorten of habitattypen zijn aangewezen als Natura 20...

Lees meer
Soortmanagementplan en generieke ontheffing

En soortmanagementsplan en een generieke ontheffing kan de uitkomst zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen d...

Lees meer

Blom Ecologie is een landelijk werkend adviesbureau voor ecologische vraagstukken in natuur, landelijk en stedelijk gebied. Ons team van specialisten helpt u met ecologische quickscans, soortenonderzoek en ontheffingstrajecten binnen de Wet Natuurbescherming.

Bij Blom Ecologie kunt u rekenen op kennis van regelgeving, diepgaande expertise in verschillende natuurfacetten én een flexibel werkende organisatie. 

Blom Ecologie heeft passie voor het herstellen en versterken van het (natuurlijk) evenwicht in de natuur en tussen natuur en samenleving. Dit doen we met onderzoek en advies op het gebied van natuurwetgeving, -beleid, -beheer en -inrichting.

Passie voor alles wat leeft en bloeit

Kiezen voor Blom Ecologie betekent een keuze voor een organisatie die zich tot doel stelt om te zorgen voor de juiste balans tussen natuur en samenleving. Hierbij laten we ons leiden door een passie voor alles wat leeft en bloeit in de natuur, zonder de belangen van onze opdrachtgevers uit het oog te verliezen. Het verbinden van natuur en samenleving: daar staat Blom Ecologie voor.

Onze projecten: zo divers als ons team

Van vleermuisspecialist tot kenniswerker op het vlak van gebiedsbescherming: bij Blom Ecologie werken specialisten op uiteenlopende ecologische gebieden. Deze brede expertise vertaalt zich ook in de diversiteit van onze projecten. De ene dag houden we ons bezig met vertaling van juridische documenten in kaarten en protocollen. De dag erna met een monitoringsonderzoek. Dat houdt ons werk afwisselend en uitdagend. 

Help jij ons met het verbinden van natuur en samenleving? 

Blom Ecologie zoekt altijd gepassioneerde nieuwe collega's. Voel je vrij om ons een open sollicitatie te sturen.

Vacatures

Bekijk onze projecten: