• Blom Ecologie | quickscan flora en fauna
  • Flora en fauna advies voor projectontwikkeling

Ecologisch adviesbureau | Blom Ecologie B.V.

Blom Ecologie B.V. is een landelijk werkend ecologisch adviesbureau. Wij adviseren particulieren, overheden, woningcorporaties en bedrijven bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten. Tevens begeleiden we nieuwbouwprojecten en infrastructurele projecten tijdens de uitvoering. 

Onze expertise bestaat uit vier onderdelen:

  1. natuurwetgeving
  2. soortonderzoek
  3. projectbegeleiding
  4. advies & research.

Onze klanten waarderen de snelle levertijd, goed onderbouwde rapportages en de no nonsense aanpak. In de praktijk betekent dit dat we tijdens een ecologische quickscan serieus onderzoeken of er beschermde planten en dieren aanwezig kunnen zijn en niet op welke wijze er zo veel mogelijk aanvullende onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Bij projectuitvoering begrijpen we dat continuiteit en planning prioriteit hebben en zullen dan ook in de voorbereidende fase en tijdens de uitvoering u adviseren over een zinvolle aanpak van mogelijke flora en faunaknelpunten.

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Lees de onderstaande themapagina's of neem vrijblijvend contact op.