Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Soortenonderzoek

Alle van nature voorkomende soorten in Nederland zijn beschermd onder natuurwetgeving. De mate waarin deze soorten zijn beschermd verschilt. Zo is er sprake van soorten die niet verstoord mogen worden, soorten waarvan het leefgebied jaarrond beschermd is, soorten die vallen onder een Specifieke zorgplicht en soorten die enkel vallen onder de Algemene zorgplicht.

Het soortenonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de functies van het gebied waar deze dieren van afhankelijk zijn. Op hoofdlijnen wordt dit soortenonderzoek uitgevoerd als er ruimtelijke ontwikkelingen gepland zijn, ter evaluatie van uitgevoerd beheer (monitoring) of voor inventarisatie van de verspreiding. Blom Ecologie heeft veel expertise in het uitvoeren van soort gericht onderzoek en beschikt over meerdere methoden (e-DNA). Wij zijn u dan ook graag van dienst.