Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Massawinter Rotterdam

Een woningcorporatie in Rotterdam is voornemens in de wijk Ommoord een aantal appartementencomplexen te verduurzamen. Omdat hierbij mogelijk vleermuisverblijfplaatsen aangetast kunnen worden, is een vleermuisonderzoek uitgevoerd. Tijdens het ecologische onderzoek bleek dat de complexen een functie als massawinterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis vervullen. Er zijn bij het middernachtzwermen bijzonder veel zwermende vleermuizen waargenomen. Om schade aan de dieren te voorkomen en toch te kunnen verduurzamen is een robuust mitigatieplan bedacht.

De complexen worden gefaseerd aangepakt, waardoor nooit alle verblijfplaatsen tegelijk ongeschikt raken. Daarnaast zal in de gevels een ruimte beschikbaar blijven voor de vleermuizen die toegankelijk is via stootvoegen. Hiermee wordt de oude situatie zo goed mogelijk nagebootst. Als kers op de taart worden grote aantallen en verschillende typen vleermuiskasten ingemetseld en opgehangen. Dankzij deze aanpak is het gelukt vanuit bevoegd gezag Omgevingsdienst Haaglanden een ontheffing Wnb voor de werkzaamheden te verkrijgen. Om de effectiviteit van de voorzieningen en de effecten op de populatie te controleren zal Blom Ecologie nog 3 jaar de complexen blijven monitoren op gebruik door vleermuizen. Dit project laat zien dat, wanneer rekening gehouden wordt met de planning en mogelijk aanwezige vleermuizen, verduurzamen heel goed samen kan met soortbescherming!

Andere projecten: