Project

Massawinter Rotterdam

Een woningcorporatie in Rotterdam is voornemens een aantal appartementencomplexen te verduurzamen. Omdat hierbij mogelijk vleermuisverblijfplaats aangetast kunnen worden, was vleermuisonderzoek nodig. Tijdens het onderzoek bleek dat de complexen een functie als massawinterverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis vervullen. Er zijn wel 120 zwermende vleermuizen waargenomen, verdeeld over 8 gevels. Om schade aan de dieren te voorkomen en toch te kunnen verduurzamen is een origineel plan bedacht.

De complexen worden gefaseerd aangepakt, waardoor nooit alle verblijfplaatsen tegelijk ongeschikt raken. Daarnaast zal in de gevels een ruimte beschikbaar blijven voor de vleermuizen die toegankelijk is via stootvoegen. Hiermee wordt de oude situatie zo goed mogelijk nagebootst. Als kers op de taart worden meerdere vleermuiskasten ingemetseld en opgehangen. Om de effectiviteit te controleren zal Blom Ecologie nog 3 jaar de complexen blijven monitoren op gebruik door vleermuizen. Dit project laat zien dat, wanneer rekening gehouden wordt met de planning en mogelijk aanwezige vleermuizen, verduurzamen heel goed samen kan met soortbescherming!

Andere projecten: