Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Kraamverblijfplaats Monster

In Monster (Zuid-Holland) is zorgterrein ’s Heeren Loo gelegen. Dit zorglandgoed omvat meerdere gebouwen en groenstructuren. Het terrein wordt wegens het vele groen zelfs op ecologisch vlak beheerd. Voor een ruimtelijke ontwikkeling om de aangeboden zorg nog verder te verbeteren diende een gebouw gesloopt te worden. Blom Ecologie was ingeschakeld voor de benodigde ecologische onderzoeken. Er bleek een grote kraamkolonie met tientallen individuen van de gewone dwergvleermuis in het gebouw aanwezig te zijn.

Om negatieve effecten op de kraamkolonie te voorkomen en toch door te kunnen met de ontwikkeling zijn maatregelen getroffen. Er zijn vier speciale kraamkasten opgehangen aan de omliggende gebouwen en het te slopen gebouw is ongeschikt gemaakt. Na controle bleek dat de kraamkolonie verhuisd is en twee van de vier kasten in gebruik heeft genomen. Zo blijkt maar weer dat onze maatregelen bewezen effectief zijn. Daarnaast worden in de nieuwbouw ook voorzieningen getroffen in de vorm van permanente inbouwstenen. Zo wordt de lokale vleermuiskolonie op duurzame wijze in stand gehouden.

 

Andere projecten: