Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Renovatie en herbouw Landgoed Haarendael

Landgoed Haarendael kent een rijke geschiedenis. Het is in 1839 opgericht als seminarie voor priesters. Ooit was het complex het grootste gebouw van Nederland. Tijdens de tweede wereldoorlog heeft het gebouw dienstgedaan als interneringskamp en gevangenis voor circa 1400 mensen waaronder vooraanstaande burgers en politici. Hierna is het tot 2011 lange tijd in handen geweest van een zorginstelling. In 2019 brandde helaas een groot deel van de monumentale bebouwing af. Alleen de kapel uit 1938 is hierbij gespaard gebleven.

Lithos begeleidt het traject tot de uiteindelijke oplevering van de nieuwbouw. Men zal binnenkort starten met het verwijderen van asbest en het slopen van de buitenmuren. Hierna wordt het gehele complex langzaam weer in originele staat herbouwd.

Blom Ecologie zorgt voor de ecologische begeleiding tijdens het gehele project. Omdat de resten van de bebouwing te onveilig en verontreinigd zijn met asbest is het niet mogelijk om reguliere soortonderzoeken uit te voeren om te achterhalen welke fauna er sinds de brand een verblijfplaats heeft gevonden. Na afstemming met de provincie is een plan opgesteld om hier op de juiste manier mee om te gaan. Een van de maatregelen is het realiseren van een vleermuiskelder, een toegankelijke zolder voor kerkuilen en vleermuizen, voorzieningen in de luchtspouw en meer!

Onderstaande video geeft een beeld van de huidige situatie (november 2023). Houdt onze LinkedIn-pagina en website in de gaten voor updates!

Andere projecten: