Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Verbetering regionale keringen Mark – Dintel – Vliet

Door klimaatverandering en de daardoor stijgende waterspiegels voldoen enkele huidige waterkeringen langs de Mark, Dintel en Vliet in West-Brabant niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Het waterschap Brabantse Delta is derhalve een project gestart om deze keringen te verbeteren.

De aannemerscombinatie Martens en van Oord heeft samen met KWS deze opdracht aangenomen. Momenteel wordt er hard gewerkt om Nederland beter te beschermen tegen toekomstig hoog water. Blom Ecologie zorgt voor de ecologische begeleiding langs het traject.

Tijdens het werk komen we allerlei zaken tegen waar we rekening mee moeten houden. Het voorkomen van (invasieve) exotische planten zijn daar een goed voorbeeld van. Per locatie is een plan opgesteld hoe we de verspreiding kunnen voorkomen, maar beter nog, hoe we deze groeiplaatsen zo goed mogelijk kunnen verwijderen.

Andere projecten: