Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Kamsalamanders Bilthoven

In Bilthoven is een initiatiefnemer voornemens om in een tuin vier nieuwe woningen te realiseren. Hiervoor moest onder andere een vijver gedempt worden. In het verkennend ecologisch onderzoek kwam naar voren dat hier mogelijk de beschermde Alpenwatersalamander zou kunnen zitten. De soort komt namelijk in de omgeving voor, heeft een voorkeur voor beboste gebieden en kan opduiken in stedelijk gebied. Middels schepnetten heeft Blom Ecologie de vijver geïnventariseerd om de aan- of afwezigheid vast te stellen.

Alpenwatersalamanders werden tijdens dit onderzoek niet gevonden. Wel bood de vijver onverwacht plaats aan een andere beschermde soort, namelijk de kamsalamander. Alhoewel het voorkomen van de soort niet in de directe omgeving bekend was, beschikt het perceel over alle habitatkenmerken van de kamsalamander. Als vervolgonderzoek heeft Blom Ecologie meerdere malen aanvullend in de vijver geschept en in de avondschemer met zaklampen de oevers afgelopen in april en mei. Tijdens het scheppen werd een adulte vrouw kamsalamander aangetroffen.

Om het voortplantingswater en overwinteringshabitat te compenseren is er in samenwerking met Paul Tesser Architect een alternatief leefgebied aangelegd in het naburige perceel. Zo beschikt het nieuwe voortplantingswater over een zacht glooiende oever, zijn er geschikte waterplanten voor het afzetten van eitjes én zijn er stenenstapels aangebracht waar de kamsalamander kan overwinteren bij strenge winters. Een goede samenwerking tussen ecoloog en architect leidt hiermee tot een prachtig resultaat, wat uiteindelijk positief is voor de populatie op de lange termijn.

Andere projecten: