Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Soortenmanagementplan SMP

Een soortenmanagementplan (SMP) kan de uitkomst zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen die op verschillende tijd en wijze plaatsvinden in grote gebieden. Door vroegtijdig beschermde natuurwaarden in kaart te brengen en een omgevingsvergunning voor het gehele gebied aan te vragen kan er een win-win situatie bereikt worden voor ontwikkelaars, uitvoerders en de natuur. Blom Ecologie heeft in het verleden reeds succesvol meegewerkt aan soortenmanagementplannen en kan de inventarisaties voor u uitvoeren.