Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Specialistische ecologische vraagstukken

Stagneert de ontwikkeling of gaat de populatieomvang van een (doel)soort om onduidelijke reden achteruit? Ontwikkelt het gebied wat u beheert niet volgens de verwachtingen of zijn er onwenselijke neveneffecten? Leidt de aanwezigheid van soorten tot economische schade, een gevaar voor de volksgezondheid en/of biodiversiteit? Is de introductie van een soort gewenst/haalbaar in een gebied? Dergelijk specialistische ecologische vraagstukken kunt u als terreinbeheerder of -eigenaar tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Blom Ecologie ondersteunt terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, overheden en andere organisaties bij specifieke ecologische vraagstukken. Na concrete analyse van uw vraagstuk en uitvoering van onderzoek adviseren we u over oorzaak en gevolg. Afhankelijk van de vraagstelling kan dit een wetenschappelijk onderbouwing dan wel direct praktisch toepasbaar advies zijn.

 

Project grote modderkruiper Zouweboezem