Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Fort Honswijk

Aan de Lek te Houten ligt Fort Honswijk, een prachtig gebouw dat bijna 180 jaar oud is. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zal zo goed als mogelijk gerestaureerd worden. Vervolgens is het doel van de gemeente Houten om het fort met de omliggende gebouwen te gebruiken als educatief centrum. Deze ontwikkeling kan grote gevolgen hebben voor de vele aanwezige vleermuissoorten die het fort als verblijfplaats gebruiken. Om effecten op de negen aanwezige vleermuissoorten, waaronder de baardvleermuis, watervleermuis en franjestaart te mitigeren is Blom Ecologie gevraagd de verbouw- en renovatiewerkzaamheden te begeleiden.

Blom Ecologie heeft voor de uitvoerende partij G. van der ven Aannemingsbedrijf een ecologisch werkprotocol opgesteld en heeft daarin verschillende maatregelen opgenomen, zoals het voorkomen van verstoring in de winterperiode en het behouden van de vliegroutes en verblijfplaatsen in het fort. Wegens de unieke locatie vergde dit veel maatwerk en creativiteit. Omdat het fort een zeer belangrijke functie vervult voor vleermuizen op regionaal niveau, is er met meerdere partijen, waaronder de Zoogdiervereniging samengewerkt. Dankzij alle inspanningen zal Fort Honswijk een mooie toekomst tegemoet gaan, waarbij natuur en samenleving hand in hand gaan.

Andere projecten: