Project

Fort Honswijk

Aan de Lek te Houten ligt het bijna 180 jaar oude Fort Honswijk. Het fort zal getransformeerd worden tot educatief centrum en deze ontwikkeling kan grote gevolgen hebben voor de vele aanwezige vleermuissoorten die het fort als vaste verblijfplaats gebruiken. Om negatieve effecten op de negen aanwezige vleermuissoorten, waaronder de baardvleermuis, watervleermuis en franjestaart, te beperken en voorkomen is Blom Ecologie gevraagd de bouw- en renovatiewerkzaamheden te begeleiden.

Blom Ecologie heeft hiervoor een ecologisch werkplan opgesteld en heeft daarin verschillende maatregelen opgenomen, zoals het voorkomen van verstoring in de winterperiode en het behouden van de vliegroutes en verblijfplaatsen in het fort. Omdat het fort een essentiële functie vervult voor vleermuizen op regionaal niveau, is er met meerdere partijen, waaronder de Zoogdiervereniging en De Groene Ruimte B.V. samengewerkt. Dankzij alle inspanningen zal Fort Honswijk een mooie toekomst tegemoet gaan, waarbij natuur en samenleving hand in hand gaan.

Andere projecten: