BREEAM Ecologie

BREEAM is een beoordelingssystematiek wat door de Dutch Green Building Council (DGBC) wordt geëxploiteerd om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw of ontwikkeling te bepalen.

BREEAM bestaat in Nederland momenteel uit vier keurmerken:

  1. BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie
  2. BREEAM-NL In Use (bestaande gebouwen)
  3. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
  4. BREEAM-NL Sloop

BREEAM staat voor Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method. Op basis van 9 categorieën met beoordelingsmodules wordt in een kwalitatieve score van 1 tot 5 sterren (pass-outstanding) uitgedrukt welk duurzaamheidsniveau van toepassing is. Per categorie kunnen een aantal credits worden behaald. Blom Ecologie kan u adviseren over de categorieën Landgebruik & Ecologie en Water. Als bewijslast voor de onderdelen Landgebruik & Ecologie kunnen wij voor u de benodigde natuurrapportage opstellen. De BREEAM ecologie natuurrapportage bestaat uit een veldonderzoek en bureaustudie waarbij inzichtelijk wordt voor welke (kwetsbare) natuurwaarde de projectlocatie potentieel van belang is. Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze het duurzaam medegebruik van bijzondere en zeldzame regionale natuurwaarden versterkt kan worden. Om de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen te waarborgen wordt een ecologisch werkprotocol en beheerplan opgesteld.

 

Partnerpagina DGBC