Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Exoten de baas

Soorten die niet van nature in Nederland voorkomen worden exoten genoemd. In sommige gevallen zijn deze soorten schadelijk voor de Nederlandse natuur en kunnen deze snel vermeerderen. Dit worden invasieve exoten genoemd, welke kunnen zorgen voor grote gevolgen voor onze inheemse soorten. Sinds 2015 is de Verordening Invasieve uitheemse soorten in werking getreden. Hierin is de zogeheten Europese Unilijst opgenomen, welke tot op heden 73 soorten bevat. In de verordening zijn regels opgenomen om verdere verspreiding van exoten te voorkomen en regels voor vroegtijdige detectie, snelle uitroeiing en/of beheersing.

Blom Ecologie doet onderzoek naar verschillende geschikte methoden om invasieve exoten als grote waternavel en Japanse duizendknoop te beheersen en daar waar mogelijk te bestrijden. Voor en in samenwerking met Maaskracht hebben een aantal pilotonderzoeken plaatsgevonden, waaronder een onderzoek naar de optimale bestrijdingsfrequentie van grote waternavel en de effectiviteit van begrazing door varkens op Japanse duizendknoop (en reuzenberenklauw). Zo laat onderzoek zien dat een combinatie van machinale en handmatige bestrijding van grote waternavel met een bestrijdingsfrequentie van elf weken efficiënter is dan een bestrijdingsfrequentie van twee of zes weken.

Daarnaast is er kennis gemaakt met Weed-lightning (van Weed Free Service) waarbij Japanse duizendknoop met 8000 volt wordt geëlektrocuteerd. Door de korte elektriciteitspuls worden de vaatbundels van de plant van binnenuit vernietigd, waardoor geraakte fragmenten niet meer kunnen uitgroeien tot nieuwe planten.

Door verschillende bestrijdingsmethoden te onderzoeken en in te zetten kan Blom Ecologie projectspecifiek advies en begeleiding geven, waarbij de meest efficiënte bestrijdingsmethode toegepast kan worden.

Andere projecten: