Natuur in de Wijk

Gezocht: Versteende wijken en tuinen met veel tegels

Want waar veel tegels liggen en tuinen bestraat zijn, liggen er ook veel kansen om wijken te vergroenen met het project Natuur in de Wijk. Het doel van Natuur in de Wijk is simpel en effectief. Samen met de bewoners gaan Orbis en Blom Ecologie aan de slag om in de wijk de biodiversiteit te verhogen en werken we aan klimaatadaptatie. Met beplanting en voorzieningen voor dieren zorgen we voor voedsel en nestgelegenheid in particuliere tuinen samen met de bewoners, van jong tot oud.

Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze verdienen allemaal een plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk landschap. Helaas vinden al deze diersoorten, in ons veranderende omgeving, steeds moeilijker een plekje om te foerageren en te nestelen en planten moeten steeds vaker plaatsmaken voor tegels. Natuur in de Wijk is een project dat hier verandering in brengt.

In de provincie Noord-Brabant zijn al 13 gemeenten aan de slag met Natuur in de Wijk, met mooie resultaten. Die kans geven we nu alle gemeenten in Nederland samen met o.a. Blom Ecologie, VivaraPro en Bijenhotelkopen. Neem gerust vast een kijkje op Natuur in de Wijk hoe een maatwerk gemeentepagina eruit kan zien. Bekijk de Facebookpagina voor leuke updates van de afgelopen maanden met de uitdeeldagen in de wijk en op scholen.  

Geïnspireerd en zie je ook kansen voor een wijk in jullie gemeente?