Project

Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

De provincie Noord-Brabant pakt met partners verdroging en verzuring aan in Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat. Ondanks deze schade is hier vanwege de natuurlijke kwel nog sprake van rijke botanische omstandigheden en de aanwezigheid van vele beschermde en bedreigde diersoorten. Blom Ecologie begeleidt aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven in de uitvoering van de natuurontwikkeling. Dit doen wij door de bestaande juridische documenten te vertalen naar duidelijke kaarten en leesbare werkprotocollen. Waar nodig begeleiden we de uitvoerder op locatie of voeren we aanvullende checks uit. Dat is bijvoorbeeld nodig bij kap van bomen bij een blauwe reigerkolonie, plaggen van leefgebied heikikker en werken aan water met grote modderkruiper. Samen maken we het natuurgebied nóg mooier en zorgen we dat bij de uitvoering minimale schade ontstaat en populaties behouden kunnen blijven.

Andere projecten: