Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Biodiversiteit en natuurinclusiviteit

De biodiversiteit staat onder druk. Het aantal soorten planten en dieren nemen samen met hun leefgebieden af. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten zich in om de afname van biodiversiteit te stoppen. Het vergroten van de biodiversiteit kan op veel verschillende wijze. Echter leiden goedbedoelde initiatieven vaak niet tot het gewenste effect omdat keuzes voor soorten, wijze van inrichting en uitvoering van beheer niet op elkaar zijn afgestemd. Blom Ecologie heeft de expertise en ervaring in huis om u te adviseren over de juiste soortkeuze, inrichting en beheer.

Natuurinclusiviteit betekent dat er vanuit een maatschappelijke verantwoording (en bovenwettelijk) rekening wordt gehouden met natuurwaarden. Natuurinclusiviteit is veelal specifiek gericht op één of enkele soorten en/of leefgemeenschap in de urbane omgeving. Er zijn veel middelen, type voorzieningen en manieren om invulling te geven aan natuurinclusiviteit. Ook voor natuurinclusiviteit geldt dat goedbedoelde initiatieven vaak niet tot het gewenste effect leiden omdat keuzes voor soorten, wijze van toepassing en uitvoering van beheer niet op elkaar zijn afgestemd. Blom Ecologie kan u adviseren over het toepassen van natuurinclusiviteit bij uw project. Onze medewerkers hebben veel ervaring met de soortgroepen, het uitvoeren van omgevingschecks en het opstellen van een omgevingsplan en ecologisch werkprotocol. Informeer vrijblijvend naar onze creatieve en functionele oplossingen en ideeën.