Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Complexe ecologische begeleiding

Regelmatig wordt in de media melding gemaakt van (grote) infrastructurele of woningbouwprojecten die vertraging oplopen of zelfs worden stilgelegd omdat beschermde flora en fauna zijn aangetroffen. Op veel plaatsen in Nederland komen beschermde soorten voor. Tijdens ruimtelijke ontwikkelingsprojecten dient dan ook voortijdig rekening te worden gehouden met (mogelijke) aanwezigheid van beschermde diersoorten. Voor aannemers, opdrachtgevers, gebruikers en alle ander betrokkenen is het van belang dat de werkzaamheden geen onnodige vertraging oplopen. Blom Ecologie denkt met u mee over de inrichting, uitvoering en planning van uw project. Knelpunten en eventuele problemen met betrekking tot beschermde flora en fauna kunnen zo in een vroeg stadium ondervangen worden.

Tijdens ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud is het mogelijk dat de activiteiten onder toezicht van een ecoloog plaats moeten vinden. Er wordt zo voorkomen dat negatieve effecten voor beschermde soorten optreden. Blom Ecologie beschikt over toegepaste kennis van fauna en materialen waardoor deze ecologische begeleiding optimaal kan worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden vaak uitgevoerd op basis van een ecologisch werkprotocol.

 

Project Fort Honswijk
Project Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat