Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Maaskracht - meerjarig beheer- en onderhoud uiterwaarden Maas

De Maas stroomt bij Eijsden Nederland binnen en volgt hier een tijd de grens tussen Nederland en België als de Grensmaas. De rivier stroomt helemaal door tot de Biesbosch, waar ze overgaat in het Hollands Diep. Dit Maastraject beslaat circa 200 km en 125 uiterwaarden. Vanuit het project Maaskracht worden hier, in opdracht van Rijkswaterstaat, beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in het kader van natuurbeheer en natuurontwikkeling. Verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd om ruimte te bieden aan de bescherming van soorten en om te voldoen aan verschillende doelstelling, waaronder Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen, KRW-doelstelling en exotenbestrijding.

Rijkswaterstaat heeft het meerjarig onderhoud uitbesteed aan het consortium Maaskracht, een samenwerking van de (familie)bedrijven; Aannemersbedrijf M.J. Smits, Van de Wetering, aannemersbedrijf Van Wijlen en Tenders & Projects. Namens Maaskracht treedt Blom Ecologie op als vaste adviseur om voorgenoemde doelstellingen te behalen. De meest voorkomende werkzaamheden zijn de ecologische inspecties voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast verzorgt Blom Ecologie samen met Aannemersbedrijf Smits de ecologische begeleiding en wordt er meegedacht en worden er plannen opgesteld voor verschillende ecologische vraagstukken, waaronder het ontwikkeling van een effectieve bestrijdingsmethode van exoten en het ondervangen van negatieve effecten op de staat van instandhouding van de bever.

Maaskracht is een unieke samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven waarbij natuurbeheer en -ontwikkeling naar een hoger niveau wordt getild. Vertrouwen op de expertise en (praktijk)ervaring van de mensen in het veld, winst voor alle partijen maar bovenal voor de schitterende natuurwaarden langs de Maas!

 

Andere projecten: