Monitoring en inventarisatie

Blom Ecologie is uw partner in monitoring en inventarisaties van soorten en natuurgebieden! Jaarlijks wordt er in Nederland veel geïnvesteerd in natuur beheer en ontwikkeling om waardevolle, kwetsbare of zeldzame soorten en gebieden te behouden en condities waar nodig te verbeteren. Monitoring en inventarisaties zijn onmisbaar in de evaluatie van dit beheer en voor natuurbeleid. Wij verzorgen de SNL monitoring voor gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland en de monitoring in het kader van de beoordeling van Natura-2000 gebieden.