Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Zouweboezem

Tussen Ameide en Lexmond ligt het Natura 2000-gebied de Zouweboezem, het kleinste ‘’Belangrijke Vogelgebied’’ van Nederland. Hier broedt onder andere de purperreiger. Onderdeel van dit natte natuurgebied is ‘de Boezem’. In de Boezem is tijdens een onderzoek in 2002 een van de grootste populaties van de grote modderkruiper van Nederland gevonden. Recent waren er aanwijzingen dat de aantallen van deze beschermde soort afnemen en dus heeft Zuid-Hollands Landschap opdracht gegeven aan Blom ecologie om het onderzoek uit 2002 te herhalen en de soort te inventariseren. Zo konden trends in de populatie bepaald worden.

In samenwerking met Visserij Service Nederland is het aantal grote modderkruipers onderzocht met zowel schepnetten als met elektrisch vissen. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de aantallen helaas sterk zijn afgenomen. Nu de huidige situatie in kaart is gebracht kunnen er gerichte onderzoeken plaats gaan vinden naar de oorzaak van de stagnering van de populatie. Middels gericht natuurbeheer en passende maatregelen zal het gebied hopelijk weer een paradijs voor de grote modderkruiper worden.

 

Andere projecten: