Project

Zouweboezem

Tussen Ameide en Lexmond ligt ‘De Boezem’, een gebied dat deel uit maakt van het Natura 2000-gebied de Zouweboezem. Het gebied herbergt één van de grootste aantallen grote modderkruipers van Nederland en is van hoog belang voor de soort. Naar aanleiding van een vermeende achteruitgang van de populatie grote modderkruiper heeft Blom Ecologie in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap een monitoringsonderzoek uitgevoerd. dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Visserij Service Nederland.

Door veranderingen in het gebied is de grote modderkruiperspopulatie desastreus gedaald. Op één locatie in het gebied is nog een groot aantal grote modderkruipers aangetroffen. Zuid-Hollands Landschap en Blom Ecologie beraden zich op een nadere studie naar de oorzaken van de achteruitgang. Op basis van dit vervolgonderzoek zullen passende maatregelen worden getroffen om de soort te behouden in het gebied. In het magazine van Zuid-Hollands Landschap is hierover een persbericht gepubliceerd.

 

Andere projecten: