Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Bommelwereld

In de Achterhoek (Gelderland), aan de rand van Groenlo is een bijzondere attractie van nationale allure in ontwikkeling. Gebaseerd op en geïnspireerd door de legendarische heer Olivier B. Bommel zal langs de Slinge kasteel Bommelstein verrijzen. Het omliggende terrein is voorzien als parkeerplaats en themapark met respect voor de huidige locatie.

Heer Bommel: ‘De beoogde ontwikkeling van Bommelwereld mag niet ten koste gaan van beschermde natuur als u begrijpt wat ik bedoel. Uit verkennend onderzoek bleek namelijk dat er mogelijk sprake is van beschermd leefgebied van beschermde fauna. Daarnaast ligt de locatie deels in het Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone. U denkt misschien, ach hoe vreselijk is dit alles. Enfin, nu kan men hier geen list verzinnen en beter deskundige lieden raadplegen’.

In samenwerking met Buro SRO uit Arnhem heeft Blom Ecologie specifiek soortonderzoek uitgevoerd naar, middels de Wet natuurbescherming, beschermde soorten: huismus, gierzwaluw, grote gele kwikstraat, steenuil, grote modderkruiper, bunzing, hermelijn, wezel, steenmarter, grote bosmuis, waterspitsmuis, rode eekhoorn, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Om de ontwikkeling in te passen binnen het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone is een 'Nee-tenzij toets' uitgevoerd.

Andere projecten: