Beheer- en inrichtingsplannen

Blom Ecologie adviseert over beheer- en inrichtingsplannen van kleine tot grote projecten binnen natuur, landelijke en stedelijk gebied. Op microniveau stellen wij inrichtingsplannen op in het kader van BREEAM. Op grotere schaal hebben wij expertise met het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen voor infrastructurele projecten en voor natuurbeheer en ontwikkeling.  Blom Ecologie beschikt over toegepaste kennis van de Nederlandse soorten, habitats en de natuurwetgeving waardoor beheer- en inrichtingsplannen optimaal vormgegeven kunnen worden. 

 

Project Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat