Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Stage projecten

Remon Kraakman

Tussen april – september 2022 heeft Remon Kraakman bij Blom Ecologie stage gelopen. Remon is betrokken geweest bij een aantal van de werkzaamheden waar een ecologisch adviseur zich mee bezig houdt én heeft zich beziggehouden met een eigen stage onderzoek. In deze periode heeft hij onder andere veldbezoeken voor huismus, gierzwaluw en vleermuis verricht, wildcamera’s geplaatst voor onderzoek naar dassen en steenmarters, heeft hij e-DNA onderzoek uitgevoerd naar heikikker middels een kitje en heeft hij geschept naar de poelkikker en kleine modderkruiper. Tevens heeft hij voor zijn stage een pilotstudie naar de effectiviteit van nieuwe nestkast voorzieningen voor de kerkuil (Tyto alba). Remon is naar aanleiding van zijn pilotstudie met een beslismodel inzake voorzieningen van de kerkuil gekomen.

Onderzoeksverslag voorzieningen kerkuil

beslismodel-voorzieningen-kerkuil-remon.jpg

“Als stagiair ecologie heb ik kennis mogen maken met de dynamiek van Blom Ecologie. Een deskundige groep mensen waarbij voelbaar is dat je deel uitmaakt van een hecht team.  Een werkplek die verantwoordelijkheden biedt en je met collegiale expertise bijstaat in diverse werkzaamheden. Maar ook een werkplek waarbij eigen inbreng gewaardeerd wordt en ruimte is om jezelf te ontwikkelen. Een plezierige en leerzame tijd die mij zal bij blijven, een absolute aanrader”. - Remon Kraakman, Aeres Hogeschool Almere, Toegepaste Biologie 

Nena Ockhuisen

Voor een periode van 3 maanden heeft Nena Ockhuisen stagegelopen bij Blom Ecologie. Hierbij lag de focus op twee aspecten: een inkijkje bieden in het werk als ecologisch adviseur en professionele kaarten maken voor het project Westelijke Langstraat.

Tijdens de stage heeft Nena verschillende aspecten van het werk als ecoloog geproefd. Zo heeft ze een quickscan Wnb uitgevoerd en gerapporteerd, een bomeneffectenanalyse uitgevoerd en muizenonderzoek gedaan. De focus lag daarnaast op het maken van drie kaarten om het project natuurontwikkeling Westelijke Langstraat goed in beeld te brengen. De kaarten hadden als thema: historie, uitvoering en toekomst. Door gebruik te maken van een innovatief 3D-systeem zijn bijzondere kaarten ontstaan én is het project naar een hoger niveau gebracht.

toekomstvisie.jpg

Mijn stage bij Blom Ecologie wordt gekenmerkt door specialisme, vertrouwen, ontwikkeling en groei. Het inwerken wordt zo aangepakt dat je als functioneel ecoloog aan de slag kan. Kennis wordt opgedaan in samenwerking met het gehele team, welke al het vertrouwen in jouw doen en laten tonen. Blom Ecologie geeft veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien in andere werkzaamheden. Ik heb hier een hele fijne en leerzame tijd gehad, die ik ieder ander aan zou raden.” – Nena Ockhuisen, Aeres Hogeschool Almere, Biologie.

Andere projecten: