Project

Stage projecten

Nena Ockhuisen
Voor een periode van 3 maanden heeft Nena Ockhuisen stagegelopen bij Blom Ecologie. Hierbij lag de focus op twee aspecten: een inkijkje bieden in het werk als ecologisch adviseur en professionele kaarten maken voor het project Westelijke Langstraat.

Tijdens de stage heeft Nena verschillende aspecten van het werk als ecoloog geproefd. Zo heeft ze een quickscan Wnb uitgevoerd en gerapporteerd, een bomeneffectenanalyse uitgevoerd en muizenonderzoek gedaan. De focus lag daarnaast op het maken van drie kaarten om het project natuurontwikkeling Westelijke Langstraat goed in beeld te brengen. De kaarten hadden als thema: historie, uitvoering en toekomst. Door gebruik te maken van een innovatief 3D-systeem zijn bijzondere kaarten ontstaan én is het project naar een hoger niveau gebracht.

toekomstvisie.jpg

Mijn stage bij Blom Ecologie wordt gekenmerkt door specialisme, vertrouwen, ontwikkeling en groei. Het inwerken wordt zo aangepakt dat je als functioneel ecoloog aan de slag kan. Kennis wordt opgedaan in samenwerking met het gehele team, welke al het vertrouwen in jouw doen en laten tonen. Blom Ecologie geeft veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien in andere werkzaamheden. Ik heb hier een hele fijne en leerzame tijd gehad, die ik ieder ander aan zou raden.” – Nena Ockhuisen, Aeres Hogeschool Almere, Biologie.

Andere projecten: