Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Ons verhaal

De natuur en samenleving in Nederland zijn in disbalans. Oorzaak en gevolg hiervan is een complexe samenhang van belangen en ontwikkelingen zoals deze zich in de maatschappij manifesteren. De weg terug naar een harmonieuze verhouding tussen natuur en samenleving is complex en meervoudig. Een maatschappij waarin natuur vanzelfsprekend is en omgekeerd evenredig. Een maatschappij waarin de natuur geen probleem meer is en een natuur waarin de maatschappij geen probleem meer is. De maatschappij van morgen waar het team van Blom Ecologie voor en samen met u aan werkt.

Blom Ecologie is in 2013 opgericht en uitgegroeid tot een dynamisch team van gepassioneerde ecologen. Dagelijks zijn we actief in de Nederlandse buitenruimte waar we werken in- en met de natuur. De invulling en het gebruik van de buitenruimte is een spanningsveld tussen belangen die we definiëren als natuur en de samenleving. Het herstellen en versterken van het (natuurlijk) evenwicht in de natuur als ook tussen de natuur en samenleving is onze passie. Door een dienstbare positie in te nemen faciliteren we processen en creëren we draagvlak voor het herstel van evenwicht. Deskundig en praktisch onderzoek en advies inzake natuurwetgeving, -beleid, -beheer en -inrichting zijn middelen om tot dit herstel te komen.

blom-logo.svg

Onze missie

Vanuit onze passie willen we werken met en in de natuur. In onze functie vormen we een onmisbare schakel tussen natuur en samenleving. Hetgeen we ambiëren ligt in het verlengde van onze kracht. Wat wij doen is waar we goed in zijn en wat we willen is natuur en samenleving verbinden!

‘Blom Ecologie, verbindt natuur en samenleving’