Exoten

Exoten zijn planten en dieren die zich in Nederland hebben gevestigd maar hier oorspronkelijk niet vandaan komen. Meestal vindt deze introductie niet bewust plaats maar liften de exoten mee tijdens het transport. Exoten kunnen ook op 'eigen' kracht andere oorden koloniseren. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van het Rijn-Donaukanaal, door deze verbinding hebben veel kaspische soorten de Nederlandse wateren kunnen bereiken. Soorten hebben zich ook kunnen vestigen door het dumpen van de exotische aquariuminhoud in het inheemse watersysteem. Voorbeelden hiervan zijn: waterpest, zonnebaars, rivierkreeften en roodwangschildpad.

Exoten kunnen ook bewust worden geintroduceerd. Het schoolvoorbeeld hiervan is de introductie van de fazant (Phasianus colchicus). In het huidige natuurbeheer wordt ook gebruik gemaakt van exoten; o.a. Koninkspaarden, Schotse Hooglanders en Galloways. Critici spreken in dergelijke gevallen van flora- of faunavervalsing.

Invasieve exoten

Een exoot moet, vaak ten koste van inheemse soorten, een plaats in de voedselketen verwerven. Het bezetten van een ecologische niche heeft zelden geen of postieve effecten. Veelal blijven sterk negatieve effecten uit omdat exoten immers niet in de optimale condities verkeren. Echter in een aantal gevallen is er sprake van een explosieve populatieontwikkelingen waardoor er een serieuze dreiging ontstaat voor inheemse flora en fauna. Dergelijke exoten zijn invasief en moeten actief worden bestreden.

In het belang van de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid en economie is het noodzakelijk dat er adequaat en degelijk ecologische onderzoek verricht wordt naar exoten.