• jachtseizoen weer geopend

Jachtseizoen weer geopend

Vanaf 15 augustus is de jacht op de wilde eend (Anas platyrhynchos) weer geopend. Het jachtseizoen loopt tot en met 31 januari. Gedurende deze periode worden eenden geschoten naar gelang de aanwezige hoeveelheden. Jagers streven naar duurzame populaties wildsoorten in hun jachtveld. Dit streven is vastgelegd in de zogenaamde weidelijkheidsregels. Deze regels omsluiten het fatsoenlijk en respectvol handelen jegens het wild en de plicht tot het beogen van een vitale wildstand.

Naast de wilde eend wordt er in Nederland ook gejaagd op houtduif, haas, konijn en fazant. Edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen worden niet bejaagd, er vindt gereguleerd afschot plaats volgens een beheerplan. Overige soorten zoals ganzen, kraai, kauw, vos, spreeuw etc. kunnen worden geschoten in het kader van schadebestrijding. Dit kan uiteraard alleen als hier duidelijk aanleiding voor is. 

Wild is het samen met vis het duurzaamste vlees van Nederland. Jagend Nederland promoot de consumptie van wild. Met name de herintroductie van wilde gans op de menukaart is de laatste tijd een veel besproken item in de media. Naast nuttig en duurzaam kan de jacht dus ook uiterst smaakvol zijn!

Nieuwsgierig geworden naar de jacht en haar tradities? Check www.knjv.nl. Benieuwd naar de smaak van het duurzaam vlees? Check www.wildkopen.com of www.wildplaza.com

Auteur: Johan Blom