• Jachtseizoen 2013-2014

Jachtseizoen 2013-2014

Op 15 oktober 2013 vond de officiële opening van het nieuwe jachtseizoen in Nederland plaats. Overal in den lande worden bijeenkomsten georganiseerd ter ere van Sint Hubertus, de patroonheilige van de jacht. Hubertus van Luik was een jager die er op Goede Vrijdag op uittrok om een hert te bemachtigen. Echter jagen op Goede Vrijdag was en is nog steeds verboden. Het hert wat Hubertus die dag in het vizier kreeg keerde zich om met een lichtend kruis tussen het gewei en keek hem indringend aan. Dit leidde tenslotte tot inkeer van Hubertus.

Deze legende is een uiterst actueel en sprekend onderwerp wanneer men de strekking van het verhaal analyseert. De jacht kan en mag alleen maar plaatsvinden als fatsoenlijk en volgens de (spel)regels gehandeld wordt. Hubertus week hiervan af wat kwalijk was. De tot inkeer gekomen Hubertus staat nu echter symbool voor de weidelijke (fatsoenlijke) jacht. Alle jagers in Nederland dienen zich te houden aan zogenaamde weidelijkheidregels. Enkele regels en opvattingen zijn bijvoorbeeld; wild dient (na het schot) zo min mogelijk pijn te leiden, de schootsafstand bedraagt maximaal 30-35 meter (bij grotere afstanden is de trefzekerheid aanzienlijk kleiner), in kwetsbare periodes en onder zware weersomstandigheden mag niet gejaagd worden, et cetera.

Een jager staat in een bijzondere traditie van respectvol handelen jegens wild waardoor deze regels als vanzelfsprekend zijn. Na een zorgzaam jaar van o.a. biotoopverbetering, tellingen en schadebestrijding oogst hij een deel van de volwassen populatie. Als u eens een stukje wild wilt proeven kunt hiervoor binnen het seizoen bij vele restaurants terecht. Geïnteresseerd in de jacht en haar tradities check www.knjv.nl

Auteur: Johan Blom