Download ‘Procedure Flora en faunawet’

In het kader van de Flora- en faunawet moeten ruimtelijke ontwikkelingen en/of -activiteiten vaak getoetst worden op negatieve effecten. De natuurtoets of ecologische QuickScan is de eerste stap in deze toetsing. Om een duidelijk beeld te verstrekken heeft Blom Ecologie een schema opgesteld met de te nemen stappen na het uitvoeren van een natuurtoets.

Het schema geeft overzichtelijk weer waar u aan toe bent bij een bepaald resultaat. Het schema kunt u vinden bij de beschikbare downloads of door gebruik te maken van deze link: procedure Flora en faunawet.  Voor meer informatie kunt u de website raadplegen bij Natuurtoets of QuickScan.