• Flora en fauna advies voor projectontwikkeling
  • Blom Ecologie | quickscan flora en fauna

Ecologisch nieuws

Op deze pagina wordt regelmatig ecologisch nieuws gepost over planten, zoogdieren, vleermuizen, amfibieen, reptielen, vissen, insecten en vogels. Het betreft allerhande nieuwsitems van diverse media over een breed scala aan onderwerpen varierend van juridisch tot ecologisch. Tevens worden actualiteiten van Blom Ecologie gepost m.b.t. ecologisch onderzoek, advies en noviteiten.

05 juni 2015

Deze week is de nieuwe Rode Lijst voor vogels in Europa gepubliceerd. Van de ongeveer 533 vogelsoorten is 13% bedriegd (67 soorten) op Europees niveau. De hoofdoorzaken van deze bedreiging zijn illegale doding en verandering in grondgebruik. Met 25 soorten gaat het beter sinds 2004, met 29 soorten juist slechter (foto: Jaco Costerus).

Voor meer informatie:

Natuurbericht | ...

Rode Lijst vogels Europa | European Red Lists of Birds
18 mei 2015

Bij een bosbrand in het Prinsenbosch te Chaam afgelopen zondag zijn veel struiken en kleine bomen verbrand. In totaal is van circa 60 hectare de ondergroei verwoest. Grotere bomen lijken geen desastreuze schade te hebben geleden (bron). Tijdens de brand zijn waarschijnlijk veel grondbroeders zoals...

15 mei 2015

De rupsen van Sint-Jacobsvlinder eten het jacobskruiskruid, een giftige plant. De rupsen zelf kunnen dit gif verdragen. Voor vogels is eten van deze 'giftige' rupsen niet dodelijk maar ook niet bevordelijk voor het welbevinden. Vogels die de rupsen willen opeten worden echter van tevoren gewaarschuwd: de rupsen hebben een zogenaamde zwart-gele zebratekening. De kleuren geel en zwart staan in...

28 juli 2014

De firma Faunasupport heeft sinds enkele weken de faunatrap in productie genomen. De faunatrap is een professionele vertaling van de conventionele eendentrap. De in de volksmond bekende eendentrappen zijn ontwikkeld om de nog niet vliegvlugge en kwetsbare pullen een uitstapmogelijkheid te bieden langs steile oevers om zo verdrinking te voorkomen. Veelal betrof de ontwikkeling van de...

Faunatrap | Faunasupport
31 maart 2014

U wilt een nieuw huis bouwen of juist een oude slopen. Mogelijk heeft u heel andere plannen en wilt u een proeflokaal in uw wijngaard bouwen of een brug aanleggen van de weg naar de schapenweide. Voordat u dit gaat doen checkt u eerst of uw plannen vergunningplichtig zijn op omgevingsloket.nl. Als u een omgevingsvergunning (Wabo-aanvraag) nodig heeft doet u dit vervolgend bij ditzelfde loket...

06 januari 2014

Ganzen zijn niet weg te denken in het winterse Nederlandse polderlandschap. Na het broedseizoen op de Russische toendra’s komen grote groepen luid gakkend aan na een rechtstreekse reis of met korte stukjes als langs een toeristische route. De ganzen komen af op het eiwitrijke gras en de open en waterrijke gebieden. Omdat circa de helft van alle in Europa overwinterende ganzen in Nederland...

Grauwe ganzen
16 oktober 2013

Op 15 oktober 2013 vond de officiële opening van het nieuwe jachtseizoen in Nederland plaats. Overal in den lande worden bijeenkomsten georganiseerd ter ere van Sint Hubertus, de patroonheilige van de jacht. Hubertus van Luik was een jager die er op Goede Vrijdag op uittrok om een hert te bemachtigen. Echter jagen op Goede Vrijdag was en is nog steeds verboden. Het hert wat Hubertus die dag in...

Jachtseizoen 2013-2014
27 september 2013

Een onbekend rupsje knabbelt nu al een geruime week aan een wilgje. Het wilgje is geplant ter ere van een geboorte twee maanden geleden. Het jonge geboorteboompje krijgt zo al vroeg te maken met het weerbarstige natuurprincipe: eten en aan je gegeten worden.

De rups, een plaatje om te zien, tegen de achtergrond van het frisgroene blad was niet eerder in deze omgeving gezien en een...

Ecologisch onderzoek en advies
03 september 2013

De egel (Erinaceus europaeus) is een van de bekendste zoogdieren in ons land. Wie heeft er geen gezien? Met zijn kleine kraaloogjes, waggelpootjes en stekelige huidje heeft hij al menig hart gestolen. Desondanks is de egel een echt roofdier. ’s Nachts scharrelt hij door tuinen, langs wegen en door het struweel op zoek naar insecten. De egel heeft een goed gehoor en reukvermogen wat...

Egelweekend 2013
14 augustus 2013

Vanaf 15 augustus is de jacht op de wilde eend (Anas platyrhynchos) weer geopend. Het jachtseizoen loopt tot en met 31 januari. Gedurende deze periode worden eenden geschoten naar gelang de aanwezige hoeveelheden. Jagers streven naar duurzame populaties wildsoorten in hun jachtveld. Dit streven is vastgelegd in de zogenaamde weidelijkheidsregels. Deze regels omsluiten het fatsoenlijk...

jachtseizoen weer geopend
18 juni 2013

Vogelbescherming Nederland heeft een campagne geïnitieerd om kruidenrijke graslanden te redden. Het doel is om middels de stimulatie van authentieke Hollandse graslanden de positie van bedreigde weidevogels te verstevigen. De achteruitgang van weidevogels kan volgens de Vogelbescherming gestopt worden door de realisatie van 200.000 hectare kruidenrijk grasland. De consument moet de nieuwe...

Kruidenrijk grasland
28 mei 2013

Hoog boven het kantoor van Blom Ecologie maken gierzwaluwen acrobatische vliegbewegingen. De gierzwaluw (Apus apus) is weer voor een periode van drie maanden in Nederland. Door deze specifieke verblijftijd wordt de gierzwaluw ook wel de ‘100-dagen vogel’ genoemd. De zwaluwen die we zien komen van Kasteel Waardenburg.

De gierzwaluw brengt na de nestperiode zijn hele leven...

Gierzwaluwen in Waardenburg
16 april 2013

De plotseling hoge temperatuur in combinatie met de neerslag en gunstige luchtvochtigheid heeft in het weekend van 15-16 april een massale ‘paddentrek’ veroorzaakt. Gedurende een ronde van 2 kilometer binnen de bebouwde kom in Waardenburg werden meer dan 150 gewone padden Bufo bufo en een kamsalamander Triturus cristatus waargenomen.

Door de lang aanhoudende koude...

11 februari 2013

In het kader van de Flora- en faunawet moeten ruimtelijke ontwikkelingen en/of -activiteiten vaak getoetst worden op negatieve effecten. De natuurtoets of ecologische QuickScan is de eerste stap in deze toetsing. Om een duidelijk beeld te verstrekken heeft Blom Ecologie een schema opgesteld met de te nemen stappen na het uitvoeren van een natuurtoets.

Het schema geeft overzichtelijk...

07 februari 2013

Na intensieve voorbereidingen, overleggen en ontwerpen is het zover, Blom Ecologie is online. Het resultaat is te danken aan goede samenwerking met VelzArt - internet en automatisering. Een professionele en deskundige werkwijze in ‘keukentafelsfeer’ leidde tot een goed eindresultaat en een tevreden klant.

Op de nieuwe website presenteren we ons...