Projecten

Blom Ecologie levert flora en fauna services in vier diciplines aan particulieren, bedrijven en overheden in heel Nederland. Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden plaatsen we regelmatig veel voorkomende projecten zoals ecologische quickscans in het kader van de Flora- en faunwet of juist opvallende projecten zoals het onderzoek naar de effectiviteit van de boomkor bij het afvissen van zoetwatermossels. Het aantal weergeven projecten betreft slechts een selectie. Wilt u graag informatie over een project kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

ecologische quickscan te Voorst | Gelderland
Natuurwetgeving
Een agrarische ondernemer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om zijn oude stal te slopen. Op de locatie van de oude stal wordt een nieuwe stal gebouwd. Omdat de Flora- en faunawetgeving in de... Lees meer
ecologische quickscan
Natuurwetgeving
Een particulier is voornemens om een woning met schuur te slopen ten bate van een geheel nieuwe woning. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft de initiatiefnemer gevraagd een ecologische quickscan uit... Lees meer
Duinen van Texel
Natuurwetgeving
Tijdens de een najaarsstorm in 2013 is een mast omgewaaid in het Natura 2000-gebied Duinen en Lage Land Texel. De wederopbouw van de mast is onderzoekplichtig in het kader van de... Lees meer
Afvissen sloten N832 t.b.v. baggerwerkzaamheden
Projectbegeleiding
De provincie Gelderland heeft als kerntaak het onderhouden van provinciale wegen en bijbehorende bermen en sloten. Najaar 2013 vindt grootschalig onderhoud plaats aan sloten langs de provinciale... Lees meer
Vleermuisonderzoek
Soortonderzoek
In het kader van de Flora- en faunawet heeft Blom Ecologie diverse aanvullende vleermuisonderzoeken uitgevoerd in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, en Noord-Brabant. De onderzoeken zijn... Lees meer
Werkinstructie ten bate van kamsalamander
Projectbegeleiding
Het wiel Klein Holthuizen nabij Huissen is hard toe aan grote opknapbeurt. De gemeente Lingewaard heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een inventarisatie door Landschapsbeheer Gelderland. Het... Lees meer
ecologisch onderzoek Zuid-Holland
Natuurwetgeving
De idylische polders van Zuid-Holland  zijn voor veel randstedelingen een ideale plaats om te ontspannen en in contact te komen met het paltteland. De polders herbergen veel cultuurhistorische,... Lees meer
Boominventarisatie ten bate van omgevingsvergunning
Advies & research
Ten behoeve van nieuwbouw is stichting Prisma voornemens om een dertigtal bomen te vellen. Blom Ecologie heeft in opdracht van een adviesbureau geinventariseerd welke bomen aanwezig zijn. Ten bate... Lees meer
ecologische quickscan
Natuurwetgeving
In de Zevenhuizen heeft Blom Ecologie een ecologische QuickScan uitgevoerd in opdracht van een bouwbedrijf. De opdrachtgever is voornemens om woningen te realiseren. Op de planlocatie waren een... Lees meer

Pagina's

Blom Ecologie heeft opdrachten uitgevoerd voor: