Projecten

Blom Ecologie levert flora en fauna services in vier diciplines aan particulieren, bedrijven en overheden in heel Nederland. Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden plaatsen we regelmatig veel voorkomende projecten zoals ecologische quickscans in het kader van de Flora- en faunwet of juist opvallende projecten zoals het onderzoek naar de effectiviteit van de boomkor bij het afvissen van zoetwatermossels. Het aantal weergeven projecten betreft slechts een selectie. Wilt u graag informatie over een project kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

Onderzoek huismus | Noordwijk
Soortonderzoek
In Noordwijk wordt een woning gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Uit de ecologische quickscan bleek dat het pand intensief door huismussen wordt gebruikt en derhalve een verdiepend onderzoek... Lees meer
Flora en faunacheck bermverlaging | Gemeente Lingewaard
Soortonderzoek
De gemeente Lingewaard heeft langs 23 wegen in het buitengebied de bermen laten verlagen omdat de afwatering onvoldoende geborgd was. Langdurige waterstand op wegen leidt tot verkeersonveilige... Lees meer
ecologische quickscan | kruipende smeerwortel
Natuurwetgeving
In het centrum van Venlo wordt een orthodontiepraktijk gerealiseerd. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing en in het kader van de Flora- en faunawet heeft Blom Ecologie een ecologische... Lees meer
Ecologische quickscan Diever | Drenthe
Natuurwetgeving
Ecologische quickscan ten behoeve van sloop vakantiewoning. De bestemming van de vakantieowning wordt omgezet naar vrijstaande woning. Er is tijdens de quickscan specifiek aandacht gegeven aan... Lees meer
Onderzoek zoetwatermosselen en boomkor
Advies & research
Tekst
Onderzoek hazelwom en vleermuizen
Soortonderzoek
Ten behoeve van een te ontwikkelen bedrijfslocatie is een aanvullend onderzoek naar het voorkomen van hazelworm uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd middels de plaatjes methode. Hazelwormen... Lees meer
Ecologische quickscan 's Hertogenbosch
Natuurwetgeving
In het historische centrum van 's Hertogenbosch wil men een aantal luxe appartementen realiseren. Het huidige bestemmingsplan voorziet hier echter niet in. Ter onderbouwing van de... Lees meer
Ecologische quickscan
Projectbegeleiding
In de afgelopen maanden heeft Blom Ecologie diverse verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de (potentiele) aanwezigheid van beschermde planten en dieren in en nabij te slopen gebouwen, terreinen die... Lees meer
Realisatie natuurvriendelijke oever
Advies & research
In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft Van der Plas uit Giessen natuurvriendelijke oevers aangelegd in polder Den Duyl te Almkerk. Het project is uitgevoerd om een ecologische verbindingszone... Lees meer

Pagina's

Blom Ecologie heeft opdrachten uitgevoerd voor: