• Ecologische begeleiding Blom Ecologie

Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel

Gemeente Zaltbommel, Waterschap Rivierenland en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard hebben Aannemingsbedrijf G. Van der Ven BV uit Brakel opdracht verleend om in het buitengebied bij Poederoijen een waterberging te realiseren in de vorm van een waterbergingsmoeras en enkele ecologische oevers met schouwpaden. De ecologische oevers en het waterbergingsmoeras worden aangelegd om leefgebied te creeren voor dieren en planten. Ten behoeve van deze ontwikkeling is, in het kader van de Flora- en faunawet, een ecologisch werkprotocol opgesteld. Blom Ecologie begeleidt de werkzaamheden en voert de daaruitvoortvloeiende werkzaamheden uit zoals het verplaatsen van vissen bij de demp van een sloot en het verzamelen en terugplaasten van zoetwatermosselen t.b.v. de bittervoorn.

Heeft u ook eene cologisch werkprotocol nodig bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers of een ander project? informeer vrijvblijvend wat we voor u kunnen betekenen. Bel 0418 820 288 of email naar info@blomecologie.nl

 

Ecologische begeleiding Blom Ecologie
Ecologische begeleiding Blom Ecologie
Ecologische begeleiding Blom Ecologie
Ecologische begeleiding Blom Ecologie
Ecologische begeleiding Blom Ecologie
Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel
Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel
Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel
Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel
Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel
Realisatie pronkgronden Poederoijen | Zaltbommel