• Inpassingsplan

Kwaliteitsverbetering- & inpassingsplannen

In de eerste helft van 2015 heeft Blom Ecologie voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen een inpassingsplan en/of plan voor kwaliteitsverbetering opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van twee woningen in Vorstenbosch (kwaliteitsverbetering) en de realisatie van een 'natuurlijke' parkeerplaats in Boxtel (kwaliteitsverbetering en inpassingsplan). 

Ruimtelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met het betemmingsplan worden in principe afgewezen door het college van B&W. Echter wanneer men, al dan niet in voor overleg met de gemeente, de beoogde ontwikkeling gepaard laat gaan met een goed onderbouwde en redelijke maatschappelijke tegenprestatie, is het college in veel gevallen geneigd om van het bestemmingsplan af te wijken. Een kwaliteitsverbetering op locatie is een kansrijke tegenprestatie. Goede voorbeelden van kwaliteitsverbetering zijn: een opwaardering van lokale waarden (natuur, cultuur, recreatie, waterberging, etc.) of een bijdrage leveren aan lokale 'ruimtelijke' problemen (saneren onwenselijke bebouwing, verkeerskundige maatregelen etc.). 

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het opstellen en toetsen van een kwaliteitsverbetering of inpassingsplan met groene/ecologisch aspecten. Graag denken we mee over creatieve, doeltreffende en beheersbare maatregelen.