Project

Fort Honswijk

Aan de Lek te Houten ligt Fort Honswijk. Het fort maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Gemeente Houten streeft naar zinvol (her)gebruik en het gebruik als educatief centrum voor natuur- en cultuurhistorische waarden. Een belangrijk punt is hierbij expliciet het behoud van de ecologische waarden en functie op lokaal, regionaal en landelijk niveau van de vleermuizen. Het is bekend dat negen soorten vleermuizen aanwezig zijn in het fort, namelijk de baardvleermuis, watervleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, rosse vleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis en meervleermuis. Deze vleermuizen zijn het hele jaar door aanwezig in het Fort. In het kader van de beoogde ontwikkeling van het Fort is de Gemeente Houten voornemens een aantal gebouwen van Fort Honswijk te restaureren. G. van der Ven Aannemingsbedrijf uit Brakel is door de gemeente Houten geselecteerd als uitvoerende partij voor het uitvoeren van de restauratie. Blom Ecologie begeleidt de restauratie op het gebied van flora en fauna en dan met name de vleermuizen.

Andere projecten: