• Ecologisch onderzoek en advies

Instructie baggerwerk

Voor een onderhoudsproject aan provinciale wegen in de provincie Gelderland moeten sloten worden uitgebaggerd. In het kader van de Flora- en faunawet is een natuurtoets uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren heeft Blom Ecologie gevraagd de resultaten van de natuurtoets praktisch te vertalen naar een instructie voor haar werknemers. Mede door een duidelijke maar vooral praktische instructie van de uitvoerende partijen wordt schade aan beschermde soorten geminimaliseerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en worden de instructies toegepast.