• Boswet

Boswet

Sinds 1961 is de Boswet van kracht. In de Boswet zijn maatregelen opgenomen om de Nederlandse bossen te beschermen. De belangrijkste maatregel in de wet is de herplantingsplicht bij kap van bosareaal groter als 10 are of 20 bomen. Het oppervlakte gekapt bos moet binnen drie jaar worden herplant. De plaats van herplant mag zowel de vellingsplaats als een andere zijn waarbij spontane verjonging is toegestaan.

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen is er regelmatig sprake van bomenkap en daardoor herplantingsplicht. De herplantingsplicht kan leiden tot compensatie. Grofweg kan worden gesteld dat beheer en onderhoud ten bate van specifieke natuurdoeltypen niet leidden tot compensatie. Eenmalige ingrepen waardoor een areaal of een bepaald type bos verloren gaat leidden wel tot compensatie.

Blom Ecologie kan vanuit ecologisch perspectief de bomenkap begeleiden en / of eventueel een compensatieplan opstellen. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het contactformulier of info@blomecologie.nl