Soortmanagementplan en generieke ontheffing

En soortmanagementplan en een gebiedsontheffing kan de uitkomst zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen die op verschillende tijd en wijze plaatsvinden in grote gebieden. Door vroegtijdig beschermde natuurwaarden in kaart te brengen en een gebiedsontheffing aan te vragen kan er een win-win situatie bereikt worden voor ontwikkelaars, uitvoerders en de natuur. Blom Ecologie heeft in het verleden reeds succesvol meegewerkt aan soortmanagementplannen en kan de inventarisaties voor u uitvoeren.