Vanwege de uitbreiding van ons team zoeken we een nieuwe collega Medewerker Personeelszaken en Administratie!

Soortmanagementplan en generieke ontheffing

En soortmanagementsplan en een generieke ontheffing kan de uitkomst zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen die op verschillende tijd en wijze plaatsvinden in grote gebieden. Door vroegtijdig beschermde natuurwaarden in kaart te brengen en een generieke ontheffing aan te vragen kan er een win-win situatie bereikt worden voor ontwikkelaars, uitvoerders en de natuur. Blom Ecologie heeft in het verleden reeds succesvol meegewerkt aan soortmanagementplannen en kan de inventarisaties voor u uitvoeren.