• Inventarisatie & monitoring

Inventarisatie & monitoring

Voor diverse doeleinden kan het nuttig en/of noodzakelijk zijn om in beeld te hebben welke (beschermde) planten en dieren zich waar bevinden binnen een gebied.
Tijdens inventarisaties wordt dit in kaart gebracht. 
Dergelijke inventarisaties kunnen worden uitgevoerd voor één of meerdere soortgroepen in het kader van eenmalige activiteiten of specifieke doeleinden.

Monitoring bestaat uit een meerdere (vaak jaren) inventarisaties om bepaalde effecten op een soort of een trend in populatieontwikkeling in beeld te brengen. Voor meer informatie over de soortgroepen klikt u hier.
Omdat inventarisatie en/of monitoring vrijwel altijd maatwerk betreft vragen wij u contact met ons op te nemen. Onderstaand een aantal voorbeelden waarbij sprake is van inventarisatie/monitoring:

Inventarisatie ten behoeve van: BREEAM-certificatie, flora en fauna bij regulier onderhoud aan bermen, wegen en sloten

Monitoring ten behoeve van: populatieontwikkeling in (natuur)terreinen in opdracht van terreinbeherende organisaties (TBO's), gemeenten en provincies.

 

Gewicht: 
0