• Inventarisatie & monitoring

Inventarisatie & monitoring

Voor diverse doeleinden kan het nuttig en/of noodzakelijk zijn om in beeld te hebben waar (beschermde) planten en dieren zich bevinden. Voor eenmalige activiteiten of specifieke doeleinden worden inventarisaties uitgevoerd naar een of meerdere soortgroepen. Monitoring bestaat uit een meerdere (vaak jaren) inventarisaties om bepaalde effecten op een flora en fauna of een trend in populatieontwikkeling in beeld te brengen. Voor meer informatie over de soortgroepen klikt u hier. Omdat inventarisatie en/of monitoring vrijwel altijd maatwerk betreft vragen wij u contact op te nemen. Onderstaand een aantal voorbeelden waarbij sprake is van inventarisatie/monitoring:

Inventarisatie ten behoeve van: BREEAM-certificatie, flora en fauna bij regulier onderhoud aan bermen, wegen en sloten

Monitoring ten behoeve van: populatieontwikkeling in (natuur)terreinen in opdracht van terreinbeherende organisaties (TBO's), gemeenten en provincies.