Libellen en juffers

Libellen is de verzamelnaam voor ‘echte’ libellen en juffers. Echte libellen zijn over het algemeen groter en spreiden in rust hun vleugels, met uitzondering van de pantserjuffers vouwen de juffers hun vleugels samen in rust. De meeste libellen zijn erg gevoelig voor veranderingen in de  waterkwaliteit. Ook de vele vervellingen die de soorten doorstaan voordat ze volwassen zijn maken ze erg kwetsbaar. De voortplanting van libellen gebeurt in of nabij het water. Afhankelijk van de soort worden de eieren afgezet in of op waterplanten, in modder (oever) of het wateroppervlak. De larven van libellen worden geïnventariseerd bij macrofauna onderzoek.

Tabel 1 Nederlandse libellen die beschermd worden door de Flora en faunawet of een Rode Lijst status hebben. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Gevlekte witsnuitlibel

Sierlijke witsnuitlibel

Nederlandse naam

Latijnse naam

Ff-wet

Rode lijst

Bronslibel

Oxygastra curtisii

tabel 3

 

Leucorrhinia pectoralis

tabel 3

 

Groene glazenmaker

Aeshna viridis

tabel 3

 

Noordse winterjuffer

Sympecma paedisca

tabel 3

 

Oostelijke witsnuitlibel

Leucorrhinia albifrons

tabel 3

 

Rivierrombout

Stylurus flavipes

tabel 3

 

Leucorrhinia caudalis

tabel 3