Insecten | overige

De Flora- en faunawet beschermt slechts enkele ‘overige’ ongewervelden (tabel 3). Onderzoek naar insecten bestaat naast Ff-wet inventarisaties met name uit onderzoek in het kader van kwaliteitsindicatoren. De samenstelling van de macrofauna indiceert in zekere mate welke waarden de omgevingsvariabelen kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor libellen en waterjuffers die als imago goed zijn waar te nemen.

Tabel 1 Overige insecten in Nederland die beschermd worden door de Flora en faunawet of een Rode Lijst status hebben. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam

Latijnse naam

Ff-wet

Rode lijst

Behaarde rode bosmier

Formica rufa

tabel 1

 

Kale rode bosmier

Formica polyctena

tabel 1

 

Stronkmier

Formica truncorum

tabel 1

 

Zwartrugbosmier

Formica pratensis

tabel 1

 

Wijngaardslak

Helix pomatia

tabel 1

 

Vliegend hert

Lucanus cervus

tabel 2

 

Rivierkreeft

Astacus astacus

tabel 2

 

Brede geelrandwaterroofkever

Dytiscus latissimus

tabel 3

 

Gestreepte waterroofkever

Graphoderus bilineatus

tabel 3

 

Heldenbok

Cerambyx cerdo

tabel 3

 

Juchtleerkever

Osmoderma eremita

tabel 3

 

Bataafse stroommossel

Unio crassus

tabel 3

 

Vermiljoenkever*

Cucujus cinnaberinus

tabel 3

 

* In 2012 aangetroffen in Nederland nabij Eindhoven. Teunissen, A.P.J.A. & Vendrig C.F.P. 2012., Een Nederlandse populatie van de zeldzame en beschermde vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae). Entomologische Berichten 72: 218-221