Dagvlinders

De Flora- en faunawet beschermt 26 soorten dagvlinders. De meeste soorten zijn strikt beschermd. Vlinders leven nauw samen met bepaalde plantgemeenschappen en in vaak specifiek een soort. Op deze waardplant(en) worden de eitjes afgezet, groeien de rupsen op en verpopt de rups. Als de waardplant niet aanwezig is kan de vlinder zich niet vestigen, dit maakt enkele soorten erg kwetsbaar. Vlinders vormen een belangrijke schakel bij de bestuiving van planten en vormen stapelvoedsel of specifieke voedselborn voor andere soorten. Sommige soorten zoals de eikenprocessierupsvlinder Thaumetopoea processionea kunnen (als rups) veel overlast veroorzaken.

Tabel 1 Nederlandse vlinders die beschermd worden door de Flora en faunawet of een Rode Lijst status hebben. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam

Latijnse naam

Ff-wet

Rode lijst

Moerasparelmoervlinder

Euphydryas aurinia

tabel 2

 

Vals heideblauwtje

Lycaeides idas

tabel 2

 

Dwergblauwtje

Cupido minimus

tabel 3

 

Dwergdikkopje

Thymelicus acteon

tabel 3

 

Groot geaderd witje

Aporia crataegi

tabel 3

 

Grote ijsvogelvlinder

Limenitis populi

tabel 3

 

Heideblauwtje

Plebejus argus

tabel 3

 

Iepepage

Strymonidia w-album

tabel 3

 

Kalkgraslanddikkopje

Spialia sertorius

tabel 3

 

Keizersmantel

Argynnis paphia

tabel 3

 

Klaverblauwtje

Cyaniris semiargus

tabel 3

 

Purperstreepparelmoervlinder

Brenthis ino

tabel 3

 

Rode vuurvlinder

Palaeochrysophanus  hippothoe

tabel 3

 

Rouwmantel

Nymphalis antiopa

tabel 3

 

Tweekleurig hooibeestje

Coenonympha arcania

tabel 3

 

Veenbesparelmoervlinder

Bolaria aquilonais

tabel 3

 

Veenhooibeestje

Coenonympha tullia

tabel 3

 

Veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

tabel 3

 

Woudparelmoervlinder

Melitaea diamina

tabel 3

 

Zilvervlek

Clossiana euphrosyne

tabel 3

 

Donker pimpernelblauwtje

Maculinea nausithous

tabel 3

 

Grote vuurvlinder

Lycaena dispar

tabel 3

 

Pimpernelblauwtje

Maculinea teleius

tabel 3

 

Tijmblauwtje

Maculinea arion

tabel 3

 

Zilverstreephooibeestje

Coenonympha hero

tabel 3