Projecten

Blom Ecologie levert flora en fauna services in vier diciplines aan particulieren, bedrijven en overheden in heel Nederland. Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden plaatsen we regelmatig veel voorkomende projecten zoals ecologische quickscans in het kader van de Flora- en faunwet of juist opvallende projecten zoals het onderzoek naar de effectiviteit van de boomkor bij het afvissen van zoetwatermossels. Het aantal weergeven projecten betreft slechts een selectie. Wilt u graag informatie over een project kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

Ontheffingsaanvraag Flora en faunawet Le Garage te Strijen
Natuurwetgeving
Het voormalige autobedrijf aan de Nieuwestraat 17-19 te Strijen wordt gesloopt ten behoeve van woningbouw. De woningbouw bestaat uit de realisatie van twee appartementencomplexen, het project 'Le... Lees meer
Ecologisch werkprotocol gemeente Papendrecht | Zuid-Holland
Projectbegeleiding
De gemeente Papendrecht heeft besloten een vervuilde oever langs de Burgemeester Keijzerweg te Papendrecht te saneren. De bestaande oever met vervuiling wordt ontgraven waarbij de grond en de... Lees meer
Quickscan flora en fauna Hummelo (gem. Bronckhorst)
Natuurwetgeving
Op het terrein van de voormalige kwekerij Oudolf is de nieuwbouw van een schuur voorzien. Ten behoeve van deze ontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden herzien van functie 'agrarisch' naar... Lees meer
Quickscan flora en fauna Utrecht
Natuurwetgeving
Aan de Jan van Arkelstraat in Utrecht staat de voormalige Prinses Beatrixschool. Na het sluiten van de school zijn de gebouwen in gebruik geweest als bejaardensoos en buurthuis. Momenteel wordt het... Lees meer
Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland
Natuurwetgeving
Een landgoedeigenaar is voornemens om de bestaande uitrit van het landgoed te verplaatsen. Aangezien het landgoed deel uit maakt van Natura2000 gebied Voornes Duin dient zowel een quickscan flora en... Lees meer
Afvissen baggerwerkzaamheden Kinderdijk Zuid-Holland
Projectbegeleiding
Aannemingsbedrijf Van der Lee BV uit Bruchem gaat in opdracht van Waterschap Riviereinland (WSRL) de Hooge Boezem van de Nederwaard te Kinderdijk (Zuid-Holland) baggeren. Tijdens het baggeren... Lees meer
Quickscan flora en fauna Tiel
Natuurwetgeving
Het Bureau voor Kredietregistratie (BKR) te Tiel is voornemens om de bestaande bebouwing gedeeltelijk en gefaseerd te moderniseren. Tevens wordt de bestaande inrit verplaatst van de Dodewaardlaan... Lees meer
Quickscan sloopmeterregeling
Natuurwetgeving
Omdat er geen opvolgers zijn of het bedrijf niet langer rendabel is stoppen veel boeren met hun bedrijf. Veel schuren en stallen staan leeg of worden vervolgens gebruikt voor het stallen van goederen... Lees meer
Inpassingsplan
Advies & research
In de eerste helft van 2015 heeft Blom Ecologie voor diverse ruimtelijke ontwikkelingen een inpassingsplan en/of plan voor kwaliteitsverbetering opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling... Lees meer

Pagina's

Blom Ecologie heeft opdrachten uitgevoerd voor: