• Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen

Visinventarisatie Braassemerland Roelofarendsveen

In Roelofarendsveen is de ontwikkeling van 2.500 woningen voorzien, het plan 'Braassemerland'. Ten behoeve van de nieuwe ruimtelijke inrichting worden diverse watergangen gedempt en nieuw gegraven. In het gebied is de aanwezigheid van bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad bekend. Ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag voor deze soorten heeft Blom Ecologie een visinventarisatie uitgevoerd. De inventarisatie heeft zowel binnen als buiten het plangebied plaatsgevonden. In enkele watergangen zijn rivierdonderpad en kleine modderkruiper aangetroffen (zie foto's). De resultaten zijn verwerkt in een rapportage en aangeboden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Is er in uw project ook sprake van beschermde vissoorten of wilt u dit juist in kaart brengen? Neem vrijblijvend contact met ons op om te laten toetsen of er effecten optreden voor beschermde vissen. Contact: info@blomecologie.nl of 0418 820 288

Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen
Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen
Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen
Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen
Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen - kleine modderkruiper
Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen - rivierdonderpad
Inventarisatie beschermde vissen Roelofarendsveen