• ecologische quickscan

QuickScan te Prinsenbeek, gemeente Breda

In Prinsenbeek heeft ecologisch adviesbureau Blom Ecologie een ecologische QuickScan uitgevoerd in opdracht van een bouwonderneming. De opdrachtgever is voornemens om in opdracht van Albert Heijn B.V. een oude molen te slopen. De molen staat op een vestiging van de Albert Heijn te Prinsenbeek. Omdat omwonenden het vermoeden hadden dat er mogelijk nesten van kauwen in de molen aanwezig zouden zijn heeft de gemeente Breda het bouwbedrijf verzocht een ecologische QuickScan uit te laten voeren. In de toren zijn broedende kauwen aangetroffen waardoor de sloop van de molen uitgesteld moest worden tot na het broedseizoen. Inmiddels zijn de kauwen waarschijnlijk vliegvlug en kan de intiatiefnemer bijna starten met de sloop.