• Quickscan flora en fauna Utrecht

Quickscan flora en fauna Utrecht

Aan de Jan van Arkelstraat in Utrecht staat de voormalige Prinses Beatrixschool. Na het sluiten van de school zijn de gebouwen in gebruik geweest als bejaardensoos en buurthuis. Momenteel wordt het pand antikraak bewoond. Een projectontwikkelaar heeft de gebouwen aangekocht en is voornemens om op de locatie een kantoor en 13 woningen met parkeerkelder in jaren 30 stijl te realiseren. De huidige bestemmingsplanfunctie is aangeduid als 'maatschappelijk'. Om woningbouw mogelijk te maken dient de gemeenteraad van Utrecht de bestemming te wijzigen van maatschappelijk naar wonen. De gemeente Utrecht en de omwonenden staan positief tegenover het nieuwbouwplan.

Ter onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging (juridische haalbaarheid) en de benodigde omgevingsvergunning (sloop en nieuwbouw) dienen verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. In het kader van de Flora- en faunawet dient een quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. De projectontwikkelaar heeft Blom Ecologie benaderd om de quickscan flora en fauna uit te voeren. Tijdens het veldbezoek zijn het terrein en de gebouwen nauwkeurig geinspecteerd op de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Hierbij is vooral gelet op soorten die relatief veel voorkomen in stedelijk gebied. Dit zijn onder andere: vleermuizen, huismus, gierzwaluw en muurvarens. Tevens hebben we tijdens het onderzoek buurtbewoners geintervieuwd over de waarnemingen die zij de afgelopen jaren hebben gedaan. De bevindingen zijn in een duidelijke rapportage beschreven en vervolgens aangeboden aan de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft de quickscan flora en fauna doorgestuurd naar de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht verleent vervolgens een omgevingsvergunning als alle (overige) stukken ter onderbouwing zijn aangeleverd en goedgekeurd.

Heeft u ook bouwplannen in Utrecht of op een andere locatie en heeft e een quickscan flora en fauna nodig? Bel of email ons vrijblijvend voor de mogelijkheden op info@blomecologie.nl of 0418 820 288 

Quickscan flora en fauna Utrecht
Quickscan flora en fauna Utrecht
Quickscan flora en fauna Utrecht
Quickscan flora en fauna Utrecht
Quickscan flora en fauna Utrecht
Quickscan flora en fauna Utrecht