• Quickscan flora en fauna Rotterdam

Quickscan flora en fauna Rotterdam

In opdracht van een woningbouwcoöperatie in heeft Blom Ecologie een quickscan flora en fauna uitgevoerd in de havenstad van Nederland. Woningcoöperaties hebben circa 2,4 miljoen woningen in beheer (aedes). De coöperaties verduurzamen hun woningvoorraad door continue maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bestaanuit na-isolatie van de luchtspouw, vervangen van het dak of de sloop van de oude woning ten gunste van een duurzame nieuwe woning.

De ingrepen ten behoeve van renovatie of sloop zijn voor beschermde flora en fauna relatief rigoreus. In oude(re) gebouwen kunnen door vleermuizen, huismus en gierzwaluw gebruikt worden als vaste rust- en verblijfplaats. De groeiplaats van enkele beschermde planten bestaat uit oude muren. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een quickscan flora en fauna te worden uitgevoerd om vast te stellen of beschermde planten en dieren aanwezig (kunnen) zijn in de te slopen of renoveren gebouwen.  

Ook een quickscan flora en fauna nodig in Rotterdam of een andere locatie in Nederland? Blom Ecologie is gespecialiseerd in het uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Op korte termijn kunnen we ook voor uw project beoordelen of beschermde planten en dieren voorkomen. Meer informatie? bel ons op 0418 820 288 of stuur een email naar info@blomecologie.nl

Quickscan flora en fauna Rotterdam
Quickscan flora en fauna Rotterdam
Quickscan flora en fauna Rotterdam
Quickscan flora en fauna Rotterdam
Quickscan flora en fauna Rotterdam