• Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant

Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel

Een particulier is voornemens om een gedeelte van de tuin kadastraal op te splitsen om vervolgens op het afgesplitse perceel een nieuwe woning te realiseren. Voor het perceel dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld om een bestemmingsplanwijzing mogelijk te maken. In het kader van de Flora- en faunawet is de initiatienemer verplicht om te onderzoeken of er, als gevolg van de nieuwe woning, geen effecten optreden voor beschermde flora en fauna. Tevens dient in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) een erfinrichtingsplan te worden opgesteld voor de locatie. Blom Ecologie heeft zowel de quickscan flora en fauna als het erfinrichtingsplan opgesteld voor de locatie.

Heeft u ook nieuwbouwplannen? Laat ons meedenken over de natuurwetgeving en inrichting van de locatie. Informeer naar de mogelijkeheden via: info@blomecologie.nl of 0418 820 288.

 

Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant
Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant
Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant
Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant
Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant
Quickscan flora en fauna + erfinrichtingsplan Schijndel | Provincie Noord-Brabant