• Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk

Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk gaat Aannemingsbedrijf Bonneveld BV de beschoeiing van de Arkervaart te Nijkerk vervangen. Omdat de werkzaamheden in het voortplantingsseizoen van vissen en het broedseizoen van vogels wordt uitgevoerd heeft de gemeente Nijkerk de uitvoerder verzocht om een quickscan flora en fauna met ecologisch werkprotocol op te laten stellen. Blom Ecologie heeft middels een locatiebezoek in combinatie met een visinventarisatie in beeld gebracht welke beschermde soorten zijn te verwachten en welke maatregelen getroffen moeten worden om schade te voorkomen (ecologisch werkprotocol). Tijdens de inventarisatie zijn onder andere de volgende vissen aangetroffen: zeelt, blankvoorn, kolblei, snoek, brasem, baars. zwartbekgrondel, ruisvoorn, paling, winde en snoekbaars. Daarnaast zijn er 28 vogelsoorten aangetroffen, 3 nesten van meerkoet en 1 nest van fuut.

Is er bij uw project ook een risico op schade aan (beschermde) flora en fauna? Laat ons u (praktisch en pragmatisch) adviseren. Neem contact op via info@blomecologie.nl of bel 0418 820 288

Foto's: Tom den Otter, Blom Ecologie

Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk
Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk
Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk
Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk
Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk
Quickscan flora en fauna + ecologisch werkprotocol Nijkerk