• Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland

Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland

Een landgoedeigenaar is voornemens om de bestaande uitrit van het landgoed te verplaatsen. Aangezien het landgoed deel uit maakt van Natura2000 gebied Voornes Duin dient zowel een quickscan flora en fauna (toets Flora- en faunawet) als een voortoets (toets Natuurbeschermingswet) te worden uitgevoerd.

Blom Ecologie heeft middels een veldbezoek en literatuurstudie uitgezocht of de werkzaamheden en nieuwe uitrit leiden tot problemen voor beschermde soorten en hun leefgebied. Er is zowel beoordeeld of er effecten optreden voor beschermde soorten (Flora- en faunawet) als de aantasting van de kernwaardenen instandhoudingsdoelen van natuurgebied Voornes Duin. De resulaten zijn gepresenteerd in een uitgebreide rapportage waarbij aan alle details aandacht is geschonken.

Heeft u ook plannen in een natuurgebied of op een andere locatie in Nederland? Bel ons vrijblijvend over de (on)mogelijkheden met betrekking tot flora en fauna!

 

Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland
Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland
Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland
Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland
Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland
Quickscan (Ff-wet) en voortoets (Nb-wet) Rockanje | Zuid-Holland