• Ecologische QuickScan Amsterdam

QuickScan en Werkprotocol Amsterdam

Een aannemer heeft in het kader van een pilotproject opdracht gekregen om zinkstukken te plaatsen in een ecologische verbindingszone te Amsterdam. De zinkstukken bestaan uit rijshout (wilgentenen) en worden beplant met riet. Door de aangroei van het riet ontstaat een natuurlijke oeverbescherming en waterzuivering. Daarnaast is het begroeide zinkstuk als ‘drijvend moeras’ een verrijking voor de ecologische verbindingszone.

Voor de werkzaamheden plaats vonden is door ecologisch adviesbureau Blom Ecologie eerst een ecologische QuickScan uitgevoerd naar de (mogelijke) aanwezigheid van de beschermde flora en fauna. Hierbij is specifiek gelet op broedende vogels. De werkzaamheden vonden vroeg in het voorjaar plaats waardoor er geen sprake was van sterk negatieve effecten.