• Ontheffingsaanvraag Flora en faunawet Le Garage te Strijen

Ontheffingsaanvraag Flora en faunawet art. 75C 'Le Garage' te Strijen

Het voormalige autobedrijf aan de Nieuwestraat 17-19 te Strijen wordt gesloopt ten behoeve van woningbouw. De woningbouw bestaat uit de realisatie van twee appartementencomplexen, het project 'Le Garage'. Ten behoeve van de beoogde ontwikkelingen is een bestemmingsplanwijziging vastgesteld door de gemeenteraad. Ter onderbouwing van de juridische haalbaarheid is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Het dak van de bedrijfswoning bleek in gebruik te zijn als vaste rust- en verblijfplaats van huismus. In opdracht van de projectontwikkelaar heeft Blom Ecologie een ontheffingsaanvraag van Ff-wet art. 75C voorbereid en ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiertoe zijn een projectplan en een ecologisch werkprotocol opgesteld. De ontheffingsaanvraag is goedgekeurd de door RVO en zal binnenkort worden gepubliceerd

Wilt u ook een ruimtelijke ingreep uitvoeren waarvan onduidelijk is of het leefgebied van beschermde planten en dieren wordt aangetast? Laat ons u adviseren, neem vrijblijvend contact op: 0418 820 288 of info@blomecologie.nl

 

 

Voormalig autobedrijf De Haan te Strijen (Google Street View)
Voormalig autobedrijf De Haan te Strijen (Google Street View)
Vervangende verblijfplaatsen huismus Strijen